Univerzita Karlova v Praze , filozofická fakulta – Univerzitní knihovna

Investor: UK FF
Objem: 44, 6 mil. Kč
Stavební dozor při výstavbě univerzitní knihovny v suterénních prostorách fakulty