Stavební dozor

Provádíme stavební dozor na všech typech bytových, občanských, průmyslových a dopravních staveb. Při této činnosti můžeme investorovi uspořit významnou část nákladů díky důsledné kontrole stavebního plánu a jeho porovnávání s realitou.

Při zjištění nedostatků, závad nebo odchylek od stavebního plánu jsme schopni rychle a efektivně zjednat nápravu. Jestliže máme pro činnost stavebního dozoru dostatek podkladů (ošetřené smlouvy o dílo, prováděcí dokumentace a stavební plány), je téměř jisté, že zajistíme hladký průběh a perfektní výsledek Vašeho investičního záměru.

Stavební dozor je naše klíčová divize, proto nepodceňujeme ani předávání dílčích prvků stavby a soustředíme se na přesnou shodu výsledku nejen se závaznými normami, ale i se stavebním plánem. Při kolizích realizace stavby s plánem vždy navrhujeme vhodné řešení.