BOZP

Koordinátor BOZP na staveništi

Společnost DK Invest Praha, s.r.o. je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006Sb. a v plné míře může zajistit činnost Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to pro veškeré typy stavebních projektů.

V souvislosti splatností zákona 309/2006Sb je povinností každého stavebníka - investora s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla, zajistit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to jak ve fázi přípravy stavby, tak při vlastní realizaci.

Během přípravy stavby pro vás DK Invest Praha, s.r.o. v rámci BOZP může zajistit následující služby:

  1. Vypracuje pro vás Plán BOZP na staveništi v písemné a grafické podobě se všemi nutnými a potřebnými požadavky a jednotlivé pracovní postupy při realizaci
  2. Ohlásí za vás zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (po vystavení plné moci)
  3. V případě zájmu vám bude nápomocen při výběru zhotovitelů na základě posouzení stavu zabezpečení BOZP, PO a životního prostředí
  4. V případě zájmu vám bude nápomocen při vypracování smlouvy se zhotovitelem prací v oblasti BOZP
stavebni_cinnost01.png, 71kB