Inženýrská činnost

Příprava investičních záměrů

Kvalitní příprava investičního záměru je základní předpoklad k dosažení strategického cíle. Pro naše klienty dokážeme vypracovat detailní analýzu všech oblastí souvisejících, ať už přímo, okrajově nebo čistě hypoteticky s předmětem zájmu investora. K tomuto rozboru u DK Investu Praha, s.r.o. standartně patří nejen výpočet finanční návratnosti a uskutečnitelnosti projektu, ale i vyhledání nejvhodnější lokace, zjišťování vlastnických vztahů dotyčných i přilehlých pozemků a kompletní prostudování vydaných územních rozhodnutí.

Projekční práce pro investory

Poskytujeme projekční služby v celém jejich rozsahu. Studie stavby, projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, prováděcí projekty a architektonické studie staveb včetně 3D vizualizací.

Pomocí nejmodernějšího softwaru pro Vás v krátkém čase vypracujeme několik relevantních studií, jejichž řešení bude podléhat následujícím vlivům, v pořadí jejich důležitosti:

  1. Požadavky investora
  2. Použití nejmodernějších standardů a technologií
  3. Designové a architektonické invence projektantů
  4. Zajištění souladu s okolím a funkční využitelnosti projektu