Myčka kolejových vozidel v DKV Praha

Investor: České dráhy, a. s.
Objem: 298,650 mil. Kč
Hlavní stavební dozor při výstavbě moderní tunelové myčky pro kolejová vozidla.