Multifunkční, vzdělávací centrum-městská knihovna Louny

Investor: Město Louny
Objem: 30,66 mil. Kč
TDI a koordinátor BOZP při generální rekonstrukci památkově chráněného objektu na městskou knihovnu. Projekt byl realizován z dotačních prostředků EU