Hybridní multioborový operační sál v Nemocnici Na Homolce

Investor: Nemocnice Na Homolce
Objem: 46 mil. Kč
Realizace specializovaného kardio- pracoviště.